Discussieer mee over de Troonrede en Miljoenennota!

Sinds een paar jaar nemen vier vooraanstaande economen plaats op het podium in de aula om, onder leiding van Danny Mekić, de Miljoenennota te bespreken. Daarbij is vaak gekozen voor een verhouding van twee academici en twee bekende ondernemers of bestuurders, waardoor discussie ontstaat tussen de wereld van geleerden en de wereld van ondernemers. Deze twee lijken complementair te zijn, maar vaak zit er een groot verschil van mening als het gaat om de overheidsbepalingen en de toekomst van Nederland. Voor ons is het van belang dat het duidelijk wordt waar deze werelden elkaar kruisen en waar zij elkaar kunnen bijstaan.

Sinds een paar jaar nemen vier vooraanstaande economen plaats op het podium in de aula om, onder leiding van Danny Mekić, de Miljoenennota te bespreken. Daarbij is vaak gekozen voor een verhouding van twee academici en twee bekende ondernemers of bestuurders, waardoor discussie ontstaat tussen de wereld van geleerden en de wereld van ondernemers. Deze twee lijken complementair te zijn, maar vaak zit er een groot verschil van mening als het gaat om de overheidsbepalingen en de toekomst van Nederland. Voor ons is het van belang dat het duidelijk wordt waar deze werelden elkaar kruisen en waar zij elkaar kunnen bijstaan.

De komende jaren zal het symposium steeds meer aandacht besteden aan de kansen van de ondernemer. Er zal gekozen worden voor een meer regionale aanpak waar ondernemers uit Brabant naar toe komen om een duidelijk overzicht te krijgen van het aankomende ondernemersjaar. Het symposium ‘Na de Troonrede’ wordt een evenement voor ondernemers die willen weten hoe ze er echt voor staan.

Wil je sponsor worden of meer informatie?
nadetroonrede.nl/contact >